Top Five

Toppers of the week for NEET Weekly, JEE 360, CET Social and Bank Preparatory.

Visit Play store
today
NEET Weekly
Sun, 05 Jul, 2020
1 Girin Girin (320)
2 Girin Moran (230)
3 Vaigaiselvan G (230)
4 Imran Khan (185)
5 Snehal Jain (164)

share
JEE 360
Sun, 05 Jul, 2020
1Venkat A (222)
2Sushil Q (218)
3Manjunath Shivaranjan (215)
4Akshata A (212)
5Saras G (212)

share
CET Social
Sun, 05 Jul, 2020 PCM
1 Madhuri Kshatriya (29%)
2 Lokesh Navagekar (29%)
3 Sham S (29%)
4 Arjeeth Kulkarni (29%)
5 Kateek Hegde (29%)

PCB
1Bhargav Navalur (31%)
2Abhiruchi Kelmani (29%)
3Deepak Patak (29%)
4Pruthviraj Shetty (29%)
5Suvarna Kelmani (28%)

share
Bank Preparatory
Sun, 05 Jul, 2020
1 Kusuma Patil (44%)
2 Gitashri H (42%)
3 Roopa Gokle (42%)
4 Hasita Kalluri (42%)
5 Aarvi Solanki (42%)

share